جعبه چای تی بگ

هات فویل میکروتکسچر دار برجسته، افکت هایبرید، رنگهای پنتون، برجسته

هات فویل میکروتکسچر دار برجسته

افکت هایبرید

رنگهای پنتون

برجسته

دارای جز داخلی متحرک