لیست اخبار

انجام تست کرونا (PCR) از تمامی پرسنل فرارنگ جهت بازگشایی مجموعه در سال جدید

انجام تست کرونا (PCR) از تمامی پرسنل فرارنگ جهت بازگشایی مجموعه در سال جدید

 • By
 • |
 • یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 11:58
 • 753

اقدامات صورت گرفته در چاپ فرارنگ آریا جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

اقدامات صورت گرفته در چاپ فرارنگ آریا جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

 • By
 • |
 • چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 1:50
 • 353

نصب و راه اندازی اولین سیستم کلد فویل Cold Foil چاپ افست در ایران

نصب و راه اندازی اولین سیستم کلد فویل Cold Foil چاپ افست در ایران

 • By
 • |
 • یکشنبه 7 بهمن 1397
 • 1647

معرفی واحد طراحی و مجازی سازی فرارنگ آریا

معرفی واحد طراحی و مجازی سازی فرارنگ آریا

 • By Admin
 • |
 • سه شنبه 22 آبان 1397
 • 762