•هدف ما موفقیت پایدار محصولات شماست

مهاجرت و نفوذ مواد به کار رفته در فرایند تولید بسته بندی در سطح مولکولی به مواد غذایی و محتویات بسته بندی امری است اجتناب ناپذیر، به همین علت امروزه این موضوع جز پر اهمیت و حیاتی ترین مباحث در صنعت بسته بندی می باشد.

یک بسته بندی برای موفق ظاهر شدن در سبد محصولات شما به هر دو عامل کیفیت و امنیت در کنار هم نیاز دارد. برای جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی در تماس با بسته بندی می بایستی از مواد اولیه تولید شده با خواص پایه غذایی دارای گواهی مخصوص فود گرید از سازمانهای معتبر استفاده کرد.

عامل مهم دیگر شرایط محیطی فرایندهای تولید می باشد، برای تولید یک بسته بندی مخصوص مواد غذایی می بایستی هرگونه عوامل آلودگی و میکروبی را از سالن تولید دور نگه داشته و در طی فرایندهای تولید از محصول نیمه آماده بین ایستگاه ها در برابر نفوذ آلودگی محافظت نمود. به عنوان مثال در سالن تولید فرارنگ جهت جلوگیری از انتشار آلودگی تنها از لیفتراکهای برقی استفاده می گردد.

 

فرارنگ با تامین مداوم مواد مصرفی مخصوص تولید بسته بندیهای مواد غذایی اعم از مرکب و واتربیس و ... با بو و نفوذ کم با در دست داشتن گواهی اصالت مواد مصرفی، همچنین مهیا کردن شرایط مناسب تولید در محیطی بهداشتی و رعایت اصول و الزامات بهداشتی، شرایط ایده آلی را جهت تولید بسته بندیهای مخصوص موادغذایی برای مشتریان خود فراهم کرده است.