بسیاری از تکنیک‌های چاپ در فرارنگ بسیار انحصاری بوده و در خیلی از موارد تصور انجام تغییرات عمده در طرح و متریال مصرفی (مانند سطوح متالایز)  قبل از تولید برای کارفرمایان امر دشوار و پر دغدغه ای است.

در واحد طراحی سه بعدی‌ و مجازی‌سازی با توجه به متریال‌های پوششی مختلفی که در این مجتمع وجود دارد، برای کارفرما ترجمه بصری می‌گردد.

بسته های مورد نظر مشتری در محیطهای مختلف مانند شلف فروشگاه ها، استند ها و در محیط واقعی به صورت مجازی قابلیت نمایش سه بعدی دارند که قدرت تصمیم گیری بهتری به شما در جهت تغییرات طراحی و ابعادی بسته بندی مورد نظر شما میدهد.