طراحی هوشمندانه و جذاب بسته بندیها نقش مهمی در بازار رقابتی امروزه دارد و این تنها شروع فرایند خلق بسته بندی است! تواناییها و قابلیتهای تکنولوژیک و متخصصان مجرب فرارنگ، با ارائه راه کارهای بسته بندی خلاق، ارزش افزوده بیشتری را به مشتریانتان هدیه می دهد که حاصل آن وفاداری به برند شماست.

فرارنگ ارائه دهنده خدمات مشاوره و اجرا در بهبود و بهینه سازی بسته بندیهای شما و همچنین ارائه دهنده راهکارهای توسعه محصولات جدید شما.

تیم مهندسی محصول فرارنگ با تحلیل ریسکهای طراحی ساختاری جعبه و در نظر گرفتن تمامی مراحل تولید،توزیع و مصرف جهت افزایش کارایی بسته بندی و زیبایی بسته بندی محصولات شما، کلیه ریسکهای موجود در طی چرخه تولید تا مصرف و حتی بازیافت بسته بندی محصول شما را به حداقل می رساند.