چشم انداز (Vision):

شناخته شده ترین برند صنعت چاپ و بسته بندی در رهبری تکنولوژی با قابلیت‌های کیفیت کلاس جهانی در خاورمیانه

ماموریت شرکت (Mission)

 شرکت فرارنگ بر آن است تا از طریق تولید محصولات چاپی و بسته بندی با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب با بهره گیری از تکنولوژی نوین خواسته های مشتریان را تأمین کند.

بیانیه ماموریت 

 

اهداف کلان  (Goals)

  • افزایش سطح رضایت ذینفعان با براورده کردن خواسته های ایشان
  • افزایش فروش و سهم بازار با استفاده بهینه از ظرفیت منابع موجود و استفاده از تکنولوژی نوین
  • ارتقاء مستمر سطح دانش و آگاهی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش
  • افزایش سطح ایمنی کارکنان وتجهیزات و کاهش و حذف عوامل بیماری زا در سطح شرکت
  • کنترل و پیشگیری از انتشا