چشم انداز (Vision):

شناخته شده ترین برند صنعت چاپ و بسته بندی در رهبری تکنولوژی با قابلیت‌های کیفیت کلاس جهانی در خاورمیانه

ماموریت شرکت (Mission)

 شرکت فرارنگ بر آن است تا از طریق تولید محصولات چاپی و بسته بندی با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب با بهره گیری از تکنولوژی نوین خواسته های مشتریان را تأمین کند.

بیانیه ماموریت 

 

اهداف کلان  (Goals)

 • افزایش سطح رضایت ذینفعان با براورده کردن خواسته های ایشان
 • افزایش فروش و سهم بازار با استفاده بهینه از ظرفیت منابع موجود و استفاده از تکنولوژی نوین
 • ارتقاء مستمر سطح دانش و آگاهی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش
 • افزایش سطح ایمنی کارکنان وتجهیزات و کاهش و حذف عوامل بیماری زا در سطح شرکت
 • کنترل و پیشگیری از انتشار و رها سازی آلاینده ها در محیط زیست و کاهش اثرات آنها
 • کاهش مصرف منابع و انرژی
 • کاهش عوامل آلودگی به منظور ارتقاع سطح بهداشت و سلامت محصولات تولیدی

 

ارزش های سازمانی (Core Values)

 • صداقت و درستکاری
 • سر لوحه قراردادن کیفیت در کلیه امور
 • نظم و انضباط کاری
 • پاسخگوئی و مسئولیت پذیری و همکاری کارکنان به عنوان عامل کلیدی موفقیت
 • پایبندی به تعهدات شرکت واصول اخلاق حرفه ای 
 • محفوظ نگه داشتن اطلاعات محرمانه فنی ،مالی و اداری
 • به روز بودن اطلاعات و آگاهی در حوزه کاری مربوطه