کیفیت عادت ماست

 

فرارنگ اطمینان خاطر از صحت و انطباق کلیه فرایندهای لازم جهت تولید یک محصول بدون نقص و به حداقل رساندن خطاهای حین تولید، به کمک تیم متخصص کنترل کیفیت و تجهیزات آزمایشگاهی با نظارت کامل بر فرایند تولید، از زمان ورود مواد اولیه، حین تولید آنها و بازرسی نهایی محصولات از لحاظ انطباق با مشخصه های کیفی و نحوه بسته بندی و ارسال محصولات جهت مشتریان را تضمین میکند.

 

 

تیم کنترل کیفیت فرارنگ با رویکرد کنترل کیفیت آماری و پایش مداوم فرایندهای تولید و مواد اولیه مصرفی، در تمامی لحظات گردش یک سفارش در مجموعه فرارنگ، تولید یک بسته بندی بدون نقص با بالاترین استانداردهای ممکن را برای شما فراهم می آورد.

 

دانلود خط مشی کیفی فرارنگ

فرارنگ آریا با اخذ آخرین ویرایش گواهینامه های ایزو از شرکت TUV-Intercert آلمان انجام تمامی فرایندهای جاری در چارچوب سیستم مدیریت یکپارچه را تضمین می نماید.

 

دانلود ISO 9001:2015 

دانلود ISO 18001:2007

دانلود ISO 14001:2015 

دانلود ISO 10004:2012

 

 &n