انجام تست کرونا (PCR) از تمامی پرسنل فرارنگ جهت بازگشایی مجموعه در سال جدید

انجام تست کرونا (PCR) از تمامی پرسنل فرارنگ جهت بازگشایی مجموعه در سال جدید

انجام تست کرونا (PCR) از تمامی پرسنل فرارنگ جهت بازگشایی مجموعه در سال جدید

یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 23:57

چاپ فرارنگ در راستای تعهدات خود مبنی بر تامین سلامت پرسنل و همچنین تضمین سلامت و کیفیت محصولات خروجی این شرکت در اولین روز کاری سال جاری جهت حصول اطمینان خاطر از سلامت پرسنل با اجرای طرح غربالگری کرونا توسط معتبرترین روش تشخیصی موجود که همان تست PCR و نمونه برداری مخاط از حلق و بینی می باشد، کلیه پرسنل خود را مورد آزمایش قرارداد.

فرارنگ همچنین با تعطیل نمودن کارخانه تا زمان اخذ نتیجه آزمایش پرسنل و اطمینان خاطر از سلامت تمامی همکاران، از هرگونه تماس مشکوک افراد با یکدیگر جهت جلوگیری از انتقال بیماری کرونا در حدامکان جلوگیری نمود.

استفاده از لوازم حفاظت فردی توسط کادر پزشکی مستقر در مجموعه و پرسنل، انجام آزمایش در فضای باز، رعایت فاصله اجتماعی توسط پرسنل، اختصاص ظروف دقع زباله عفونی سربسته از نکات حائز اهمیت در اجرای این طرح بود.


در شرایط فعلی فرارنگ فراهم آوردن زمینه های تولید امن در محیطی سلامت جهت براورده نمودن نیازهای کلیه کارخانجات تولیدی اعم از دارویی،بهداشتی، موادغذایی و ... را وظیفه مهم خود می داند و در این راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کند.

 

 

ارسال نظر

ارسال